mid_logo.jpg

 

VISI KAMI

Untuk menjadi koperasi pekerja sektor awam yang perdana

MISI KAMI

Memberi perkhidmatan selaras dengan kehendak kakitangan sektor awam

OBJEKTIF KAMI

Mendukung piawai lebih tinggi di dalam integriti kepimpinan koperasi

Mengembangkan attiviti perumahan untuk memberi tawaran perumahan kepada keahlian

Menjana aktiviti perniagaan yang memenuhi keperluan harian keahlian

Mempromosi pelaburan dan program perlindungan untuk pulangan yang wajar

Menyediakan skim untuk keahlian membuat pinjaman dengan
kadar faedah rendah disamping menggalakkan menabung pada masa yang sama

Memberi bantuan kepada keahlian yang menghadapi kesusahan